Vytvoření revize na základě šablony

Vše, co potřebujete vědět o vytvoření vaší první revize a volbě jedné z mnoha předdefinovaných šablon.

Verze pro webové prohlížeče

Výkonný nástroj při práci doma nebo v kanceláři. Přesvědčte se o tom prostřednictvím našeho videomanuálu.

Verze pro mobilní zařízení

Praktický pomocník pro pohodlnou práci přímo v terénu. Klikněte na ikonu a prohlédněte si naše videa.

Verze pro webové prohlížeče

VYTVOŘENÍ NOVÉ REVIZE

Pro vytvoření nové revize je ve verzi pro webové prohlížeče nutné nejdříve vybrat klienta. V databázi klientů zvolíte požadovaného klienta buď kliknutím na řádek klienta nebo na ikonu lupy. Tím zobrazíte detail klienta, kde vyberete požadovanou budovu a následně pomocí tlačítka Nová revize zobrazíte seznam šablon. Zvolením požadované šablony (a jejím následném zobrazení) zahájíte provádění revize.

JAK PRACOVAT SE ŠABLONOU?

Při prvním pohledu na šablonu je rozdělena do dvou částí. Na část obsahující dané workflow (levá část obrazovky) a na část pro zadání konkrétních údajů (pravá část obrazovky). Při výkonu doporučujeme postupovat směrem od prvního pole nahoře k poslednímu poli dole. Tedy systémem “položka po položce”. Toto workflow je doporučeno pro maximální efektivitu a rychlost práce. Ale to samozřejmě není jediný možný způsob. V případě, že by tento postup někomu nevyhovoval, je možné pracovat i systémem “na přeskáčku”, tedy pomocí vlastního postupu. Zůstává pouze povinnost definovat rozsah revize, kontrol apod. Tato položka je umístěna v části workflow pod polem DRUH A PŘEDMĚT REVIZE a v pracovní části pod polem PŘEDMĚT REVIZE.

30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

Verze pro mobilní zařízení

VYTVOŘENÍ NOVÉ REVIZE

Na DASHBOARDU si zvolíte položku NOVÁ REVIZE. Po jejím otevření si zvolíte požadovaný typ vyhrazeného technického zařízení (LPS, ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÁ SVAŘOVÁNÍ, ELEKTRICKÉ STROJE, ELEKTROINSTALACE a ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE. Pod každou z položek najdete vždy několik šablon. Proč tomu tak je? Z jednoduchého, ale zároveň užitečného důvodu. Pro zjednodušení činnosti revizního technika jsme k jednotlivým šablonám přiřadili konkrétní požadavky z příslušných technických norem. Šablona tedy odpovídá danému normativu dle kterému bylo revidované zařízení zřízeno. 

NEJDŘÍVE PŘIDÁME KLIENTA

Po výběru šablony pro revizi konkrétního zařízení budete vyzváni k výběru klienta z databáze, kde dotykem vybíráte mezi zadanými klienty. Následně u vybraného klienta zvolíte i konkrétní objekt, nákladové středisko apod., vždy na základě Vámi vytvořené struktury klienta. V případě že se klient v seznamu nenachází, je nutno klienta vytvořit pomocí modrého tlačítka “+”, (viz sekce “V dalším kroku doporučujeme zadat klienty do Databáze klientů...”)

JAK PRACOVAT SE ŠABLONOU?

Při prvním pohledu na šablonu je rozdělena do dvou částí. Na část obsahující dané workflow (levá část obrazovky) a na část pro zadání konkrétních údajů (pravá část obrazovky). Při výkonu doporučujeme postupovat směrem od prvního pole nahoře k poslednímu poli dole. Tedy systémem “položka po položce”. Toto workflow je doporučeno pro maximální efektivitu a rychlost práce. Ale to samozřejmě není jediný možný způsob. V případě, že by tento postup někomu nevyhovoval, je možné pracovat i systémem “na přeskáčku”, tedy pomocí vlastního postupu. Zůstává pouze povinnost definovat rozsah revize, kontrol apod. Tato položka je umístěna v části workflow pod polem DRUH A PŘEDMĚT REVIZE a v pracovní části pod polem PŘEDMĚT REVIZE.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora