Ukládání dat, náhled a tisk revizní zprávy

Vše o rychlém zobrazení revizní zprávy v průběhu výkonu revize, jejího následného uložení do archivu a vytištění fyzické kopie.

Verze pro webové prohlížeče

Výkonný nástroj při práci doma nebo v kanceláři. Přesvědčte se o tom prostřednictvím našeho videomanuálu.

Verze pro mobilní zařízení

Praktický pomocník pro pohodlnou práci přímo v terénu. Klikněte na ikonu a prohlédněte si naše videa.

Verze pro webové prohlížeče

JAK JSOU UKLÁDÁNA DATA?

Data se ukládají v průběhu činnosti pomocí ikony diskety v pravém horním rohu. Před ukončením činnosti aplikace vždy zobrazí oznámení a vy se rozhodnete, zda chcete data uložit nebo ne.

PRŮBĚŽNÝ NÁHLED REVIZNÍ ZPRÁVY

Po uložení revize ji můžete kdykoli zobrazit v sekci Archiv revizí, v záložce Náhled revize. Dokud není revize uzavřena je přes její náhled zobrazen vodoznak "DRAFT". Tento prvek zajištuje, aby se žádná revize nedostala do rukou klientů v případě, že není věcně a technicky dokončena a uzavřena. Nápis „DRAFT“ bude tedy automaticky odstraněn vždy, když revizi zcela dokončíte.

TISK A ODESLÁNÍ REVIZE

V sekci Archiv revizí, v záložce Přehled revize můžete pomocí tlačítka Stáhnout zobrazit finální revizi v záložce vašeho prohlížeče. Případně dojde k jejímu stažení na disk (v závislosti na nastavení prohlížeče). Pro vytištění (v záložce prohlížeče) klikněte na ikonu tiskárny, v případě staženého souboru jej otevřete například v aplikaci Acrobat Reader a vytiskněte ji jeho prostřednictvím. Revizi můžete také odeslat pomocí tlačítka Odeslat email.

30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

Verze pro mobilní zařízení

JAK JSOU UKLÁDÁNA DATA?

Data se ukládají v průběhu činnosti pomocí ikony diskety v pravém horním rohu. Před ukončením činnosti aplikace vždy zobrazí oznámení a vy se rozhodnete, zda chcete data uložit nebo ne.

MOHU SE PODÍVAT NA REVIZNÍ ZPRÁVU KDYKOLIV V PRŮBĚHU REVIZNÍ ČINNOSTI? 

Ano. Po celou dobu výkonu můžete v aplikaci kdykoli zobrazit orientační náhled revizní zprávy stiskem ikony oka v pravém horním rohu šablony. Rozsah zobrazované zprávy je vždy závislý na zadaných údajích. Po dokončení a uzavření revize je možné zobrazit také kompletní náhled, tedy včetně všech příloh a přiložené dokumentace. Dokud není revize uzavřena je přes její náhled zobrazen vodoznak "DRAFT". Tento prvek zajištuje, aby se žádná revize nedostala do rukou klientů v případě, že není věcně a technicky dokončena a uzavřena. Nápis „DRAFT“ bude tedy automaticky odstraněn vždy, když revizi zcela dokončíte.

JAK VYVOLAT TISK NEBO ODESLÁNÍ REVIZE?

V režimu náhledu lze revizní zprávu také kdykoli vytisknout. Pro vyvolání nabídky TISK stiskněte ikonu rozšířené nabídky (tři tečky v právém horním rohu). V této nabídce najdete také možnost revizní zprávu odeslat emailem nebo stáhnout jako soubor (PDF).

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora