free bootstrap template

Ukládání dat, náhled a tisk revizní zprávy

Vše o rychlém zobrazení revizní zprávy v průběhu výkonu revize, jejího následného uložení do archivu a vytištění fyzické kopie.

Verze pro webové prohlížeče

Výkonný nástroj při práci doma nebo v kanceláři. Přesvědčte se o tom prostřednictvím našeho videomanuálu.

Verze pro mobilní zařízení

Praktický pomocník pro pohodlnou práci přímo v terénu. Klikněte na ikonu a prohlédněte si naše videa.

Verze pro webové prohlížeče

JAK JSOU UKLÁDÁNA DATA?

Data se ukládají v průběhu činnosti pomocí ikony diskety v pravém horním rohu. Před ukončením činnosti aplikace vždy zobrazí oznámení a vy se rozhodnete, zda chcete data uložit nebo ne.

PRŮBĚŽNÝ NÁHLED REVIZNÍ ZPRÁVY

Po uložení revize ji můžete kdykoli zobrazit v sekci Archiv revizí, v záložce Náhled revize. Dokud není revize uzavřena je přes její náhled zobrazen vodoznak "DRAFT". Tento prvek zajištuje, aby se žádná revize nedostala do rukou klientů v případě, že není věcně a technicky dokončena a uzavřena. Nápis „DRAFT“ bude tedy automaticky odstraněn vždy, když revizi zcela dokončíte.

TISK A ODESLÁNÍ REVIZE

V sekci Archiv revizí, v záložce Přehled revize můžete pomocí tlačítka Stáhnout zobrazit finální revizi v záložce vašeho prohlížeče. Případně dojde k jejímu stažení na disk (v závislosti na nastavení prohlížeče). Pro vytištění (v záložce prohlížeče) klikněte na ikonu tiskárny, v případě staženého souboru jej otevřete například v aplikaci Acrobat Reader a vytiskněte ji jeho prostřednictvím. Revizi můžete také odeslat pomocí tlačítka Odeslat email.

INSPECTO

INSPECTO budete moci v jeho plné verzi používat bez jakéhokoli omezení, a to až do 28. února 2019. Po tomto datu se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

Verze pro mobilní zařízení

JAK JSOU UKLÁDÁNA DATA?

Data se ukládají v průběhu činnosti pomocí ikony diskety v pravém horním rohu. Před ukončením činnosti aplikace vždy zobrazí oznámení a vy se rozhodnete, zda chcete data uložit nebo ne.

MOHU SE PODÍVAT NA REVIZNÍ ZPRÁVU KDYKOLIV V PRŮBĚHU REVIZNÍ ČINNOSTI? 

Ano. Po celou dobu výkonu můžete v aplikaci kdykoli zobrazit orientační náhled revizní zprávy stiskem ikony oka v pravém horním rohu šablony. Rozsah zobrazované zprávy je vždy závislý na zadaných údajích. Po dokončení a uzavření revize je možné zobrazit také kompletní náhled, tedy včetně všech příloh a přiložené dokumentace. Dokud není revize uzavřena je přes její náhled zobrazen vodoznak "DRAFT". Tento prvek zajištuje, aby se žádná revize nedostala do rukou klientů v případě, že není věcně a technicky dokončena a uzavřena. Nápis „DRAFT“ bude tedy automaticky odstraněn vždy, když revizi zcela dokončíte.

JAK VYVOLAT TISK NEBO ODESLÁNÍ REVIZE?

V režimu náhledu lze revizní zprávu také kdykoli vytisknout. Pro vyvolání nabídky TISK stiskněte ikonu rozšířené nabídky (tři tečky v právém horním rohu). V této nabídce najdete také možnost revizní zprávu odeslat emailem nebo stáhnout jako soubor (PDF).

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Pařížská 68/9
110 00 Praha 1 - Josefov

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648