Provádění revize dle doporučeného pracovního postupu

Podrobný návod, jak postupovat při provádění revize v případě využití předdefinovaného pracovního postupu.

Verze pro webové prohlížeče

Výkonný nástroj při práci doma nebo v kanceláři. Přesvědčte se o tom prostřednictvím našeho videomanuálu.

Verze pro mobilní zařízení

Praktický pomocník pro pohodlnou práci přímo v terénu. Klikněte na ikonu a prohlédněte si naše videa.

Verze pro webové prohlížeče

ÚDAJE O PROVOZOVATELI

Díky vyplněným údajům v databázi klientů je sekce ÚDAJE O PROVOZOVATELI již automaticky předvyplněna (Provozovatel a Objekt), veškeré údaje však můžete libovolně editovat. Pokud je vám známa osoba zastupující klienta/provozovatele, je možno ji zadat do příslušné položky PROVOZOVATEL. Účastnil-li se někdo další výkonu revize, můžete jej zadat stejným způsobem na záložce v pracovní části nazvané OBJEKT.

ÚDAJE O DODAVATELI

Pokud jste vyplnili osobní a firemní údaje v nastavení vašeho účtu, tak i v tomto případě je vše již předvyplněno. V poli ÚDAJE O DODAVATELI můžete zkontrolovat nebo upravit svá vlastní importovaná data. Pokud se revize účastní jiný revizní technik a přejete si jeho údaje uvést do revizní zprávy, můžete to udělat v pracovní části nazvané REVIZNÍ TECHNIK stiskem tlačítka Přidat a následným zadáním údajů daného revizního technika přidat k revizi.

PŘIDÁNÍ POUŽITÉ MĚŘICÍ TECHNIKY

Pro přidání použitého měřicího zařízení klikněte v sekci Použitá měřicí technika na tlačítko Otevřít editor. V editačním okně lze snadno filtrovat pro snadné nalezení požadovaného měřidla. Pro přidání klikněte na požadované měřidlo. Pro přidání dalších měřidel postup opakujte. Pokud chcete měřidlo z revizní zprávy odebrat klikněte na ikonu odpadkového koše. Přiložení kalibračních listů měřidel provedete v sekci Přílohy.

PŘIDÁNÍ PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE

V poli PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE jsou v pracovní části definovány požadavky na dokumentaci. Revizní technici nejsou v žádném případě omezení pouze tímto definovaným přehledem. V pracovní části lze kdykoli doplnit další potřebnou nebo vyžadovanou dokumentaci. U každé revize je možno přiložit soubor s elektronickou verzí dané dokumentace nebo také fotografii, pořízenou například mobilním telefonem. Přiložená dokumentace je vždy k dispozici ke konkrétní revizní zprávě. V poli BĚŽNÁ DOKUMENTACE si volbou typu dokumentace zajistíte otevření pole pro zadání konkrétních údaju. V případě, že si z důvodu nepředložení dokumentace provozovatelem potřebujete založit závadu, můžete to udělat pomocí tlačítka GENERUJ ZÁVADU, kde je následně zobrazeno již předvyplněné číslo a název normy zjištěné neshody. Toto pole je samozřejmě editovatelné.

DRUH A PŘEDMĚT REVIZE

V poli DRUH A PŘEDMĚT REVIZE, popř. kontroly apod. naleznete možnost zvolit typ revizní zprávy, vybrat použité normy, případně normy, které chcete mít v záhlaví revizní zprávy. Pro vlastní číslování zde můžete také vložit svůj číselný formát, který používáte. Systémové číslo každé revizní zprávy je needitovatelné. Pro nastavení časového rámce revizní činnosti slouží záložka DATUMY VÝKONU revizní činnosti. V polích PŘEDMĚT REVIZE, KONTROLY apod. je možné určit rozsah revidovaného zařízení, technicky ho popsat, případně zadat matriční údaje revidovaného zařízení.

K ČEMU SLOUŽÍ TECHNICKÁ POLE?

Pro zadání technických údajů v šablonách slouží Technická pole - např. u šablon LPS jsou to pole TECHNICKÉ ÚDAJE O OBJEKTU a TECHNICKÉ INFORMACE O LPS. Do těchto polí jsou zadávány technické parametry konkrétních zařízení či objektů.

ROZSAH PROHLÍDKY A ZKOUŠEK

V poli ROZSAH PROHLÍDKY a zkoušek jsou na základě definování rozsahů dynamicky přidávány rozsahy prohlídek. V případě otevření složky v pracovní části jednoduše vyberete požadovaný úkon a jeho označením určíte, je-li proveden. Pokud je zjištěno nesplnění požadavků u daného úkonu, je možno (opět přes tlačítko DEFINUJ ZÁVADU) otevřít daný normativní požadavek včetně citace, případně v sekci KARTY ZÁVADY připojit k dané závadě fotografii neshody.

PROVEDENÁ MĚŘENÍ

V části PROVEDENÁ MĚŘENÍ jsou připravena jednotlivá pole měření, která lze otevřít kliknutím na tlačítko Přidat a tím otevřít jednu sadu měřícího úkonu. V případě požadavku na více měření můžete kdykoli přidat další pole použitím stejného tlačítka Přidat. V případě nedodržení požadovaných hodnot měření je opět možné vytvořit závadu, a to použitím tlačítka GENERUJ ZÁVADU.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY

V části ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY mohou být v průběhu revize přidávány závady ze sekcí dokumentace, prohlídky a měření. Tyto závady jsou dále editovatelné ve všech polích na kartě ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY. Pokud je nutno vložit jakokoliv jinou závadu, lze tak učinit pomocí tlačítka Otevřít editor. Na kartě vyplňte patřičné údaje, popř. přidejte fotgrafii a uložte stisknutím tlačítka Uložit závadu. Pro vybrání předdefinované závady můžete použít tlačítko Vyhledat závadu.

ZÁVĚR

V části ZÁVĚR je prováděno zhodnocení revidovaného (kontrolovaného) zařízení. Celkové posudky je možné doplnit vlastními komentáři. Stísknutím zeleného tlačítka v části pole ZÁVĚR můžete zobrazit definované závěry, které lze kliknutím na ně importovat. Pokud chcete použít vlastní závěr je možné ho vepsat. Uložení celé revizní zprávy provedete pomocí ikony diskety v pravé části horní zelené lišty. V zobrazeném okně zvolíte, zda chcete revizi uzavřít a nebo pouze uložit pro další následnou editaci.

30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

Verze pro mobilní zařízení

ÚDAJE O PROVOZOVATELI

Díky vyplněným údajům v databázi klientů je sekce ÚDAJE O PROVOZOVATELI již automaticky předvyplněna (Provozovatel a Objekt), veškeré údaje však můžete libovolně editovat. Pokud je vám známa osoba zastupující klienta/provozovatele, je možno ji zadat do příslušné položky PROVOZOVATEL. Účastnil-li se někdo další výkonu revize, můžete jej zadat stejným způsobem na záložce v pracovní části nazvané OBJEKT

ÚDAJE O DODAVATELI

Pokud jste vyplnili osobní a firemní údaje v nastavení vašeho účtu i v tomto případě je vše již předvyplněno. V poli ÚDAJE O DODAVATELI můžete zkontrolovat nebo upravit svá vlastní importovaná data. Pokud se revize účastní jiný revizní technik a přejete si jeho údaje uvést do revizní zprávy, můžete to udělat v pracovní části nazvané REVIZNÍ TECHNIK stiskem tlačítka “+” a následným zadáním údajů daného revizního technika přidat k revizi.

PŘIDÁNÍ POUŽITÉ MĚŘICÍ TECHNIKY

V poli POUŽITÁ MĚŘICÍ TECHNIKA otevřete stiskem tlačítka “+” databázi vámi zadaných měřidel. Krátkým stiskem vyberte konkrétní měřidlo. Pro hromadné přidání více měřidel podržíme měřidlo vždy tak dlouho než se označí. Tuto akci opakujeme a po dokončení výběru více zařízení potvrdíme ikonou zatržítka v pravém horním rohu přidání všech vybraných měřidel. V případě že potřebujete vložit zcela nové měřidlo (které zatím není ve vaší databázi), postupujte následovně: v otevřené databázi nabízených měřidel stiskněte tlačítko “+” a poté měřidlo zadejte do databáze standardním způsobem (viz sekce “...a také vaše Měřicí zařízení”)

PŘIDÁNÍ PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE

V poli PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE jsou v pracovní části definovány požadavky na dokumentaci. Revizní technici nejsou v žádném případě omezení pouze tímto definovaným přehledem. V pracovní části lze kdykoli doplnit další potřebnou nebo vyžadovanou dokumentaci. U každé revize je možno přiložit soubor s elektronickou verzí dané dokumentace nebo také fotografii, pořízenou například mobilním telefonem. Přiložená dokumentace je vždy k dispozici ke konkrétní revizní zprávě. V poli BĚŽNÁ DOKUMENTACE si volbou typu dokumentace zajistíte otevření pole pro zadání konkrétních údaju. V případě, že si z důvodu nepředložení dokumentace provozovatelem potřebujete založit závadu, můžete to udělat pomocí tlačítka GENERUJ ZÁVADU, kde je následně zobrazeno již předvyplněné číslo a název normy zjištěné neshody. Toto pole je samozřejmě editovatelné. Pokud by jste chtěli vidět přímo platné znění danného článku dle ČSN, stiskněte ikonu “i” v pravém horním rohu a zobrazí se vám její citace.

DRUH A PŘEDMĚT REVIZE

V poli DRUH A PŘEDMĚT REVIZE, popř. kontroly apod. naleznete možnost zvolit typ revizní zprávy, vybrat použité normy, případně normy, které chcete mít v záhlaví revizní zprávy. Pro vlastní číslování zde můžete také vložit svůj číselný formát, který používáte. Systémové číslo každé revizní zprávy je needitovatelné. Pro nastavení časového rámce revizní činnosti slouží záložka DATUMY VÝKONU revizní činnosti. V polích PŘEDMĚT REVIZE, KONTROLY apod. je možné určit rozsah revidovaného zařízení, technicky ho popsat, případně zadat matriční údaje revidovaného zařízení.

K ČEMU SLOUŽÍ TECHNICKÁ POLE?

Pro zadání technických údajů v šablonách slouží Technická pole - např. u šablon LPS jsou to pole TECHNICKÉ ÚDAJE O OBJEKTU a TECHNICKÉ INFORMACE O LPS. Do těchto polí jsou zadávány technické parametry konkrétních zařízení či objektů.

ROZSAH PROHLÍDKY A ZKOUŠEK

V poli ROZSAH PROHLÍDKY a zkoušek jsou na základě definování rozsahů dynamicky přidávány rozsahy prohlídek. V případě otevření složky v pracovní části jednoduše vyberete požadovaný úkon a jeho označením určíte, je-li proveden. Pokud je zjištěno nesplnění požadavků u daného úkonu, je možno (opět přes tlačítko DEFINUJ ZÁVADU) otevřít daný normativní požadavek, kde můžete otevřít konkrétní citaci pomocí ikony “i”, případně v sekci KARTY ZÁVADY připojit k dané závadě fotografii neshody. Lze využít také editoru a přidat popisek, objekt, šipku, kružnici apod. a následně odeslat do části ZJIŠTĚNÉ REVIZE.

PROVEDENÁ MĚŘENÍ

V části PROVEDENÁ MĚŘENÍ jsou připravena jednotlivá pole měření, která lze otevřít stiskem tlačítka “+” a tím otevřít jednu sadu měřícího úkonu. V případě požadavku na více měření můžete kdykoli přidat další pole použitím stejného tlačítka “+”. V případě nedodržení požadovaných hodnot měření je opět možné vytvořit závadu, a to použitím tlačítka GENERUJ ZÁVADU.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY

V části ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY mohou být v průběhu revize přidávány závady ze sekcí dokumentace, prohlídky a měření. Tyto závady jsou dále editovatelné ve všech polích na kartě ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY. Pokud je nutno vložit jakokoliv jinou závadu, lze tak učinit pomocí tlačítka “+” v pravém dolním rohu. Na kartě vyplňte patřičné údaje, popř. přidejte fotgrafii (upravte ji pomocí editoru) a uložte stisknutím tlačítka ”OK”. Můžete také využít vstup do databáze závad pomocí ikony listu v pravém horním rohu. V databázi lze přepínat mezi záložkami (OBLÍBENÉ, VYBRANÉ ZÁVADY, VŠECHNY ZÁVADY, FILTRY) a následným výběrem (popř. hromadným výběrem) je možno vybranou závadu nebo závady přidat. Pro zjednodušení práce lze potažením z levé strany tabletu v sekci DATABÁZE ZÁVAD vytáhnout lištu a určit rozsah vyhledávání v danné normě či normách.

ZÁVĚR

V části ZÁVĚR je prováděno zhodnocení revidovaného (kontrolovaného) zařízení. Celkové posudky je možné doplnit vlastními komentáři. Stísknutím zeleného tlačítka v části pole ZÁVĚR můžete zobrazit definované závěry, které lze stiskem importovat. Pokud chcete použít vlastní závěr je možné ho vepsat. Vlastní závěr lze vložit do boxu se závěry stiskem tlačítka “+”. Tím dojde k otevření karty závěru, kterou po editaci uložíte pomocí ikony zatržítka. Uzamčení editace celé revizní zprávy provedete pomocí tlačítka PODEPSAT v poli PODPIS PROVOZOVATELE. Tato finalizovaná revize je následně přesunuta do sekce ARCHIV REVIZÍ (do doby uzavření se revizní zpráva nachází v sekci AKTIVNÍ REVIZE).

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora