Přihlášení a základní přehled funkcí

Přehled kroků, s pomocí kterých se přihlásíte do softwaru, představení Dashboardu a také rychlý přehled základních funkcí.

Verze pro webové prohlížeče

Výkonný nástroj při práci doma nebo v kanceláři. Přesvědčte se o tom prostřednictvím našeho videomanuálu.

Verze pro mobilní zařízení

Praktický pomocník pro pohodlnou práci přímo v terénu. Klikněte na ikonu a prohlédněte si naše videa.

Verze pro webové prohlížeče

PŘIHLAŠTE SE JEDNODUŠE DO SOFTWARU

Pro přihlášení do softwaru INSPECTO zadejte přihlašovací údaje, které jste získali při registraci. Pro použití softwaru je nutné mít zakoupeno vámi zvolené předplatné.

ZAČNĚTE S PŘEHLEDNÝM DASHBOARDEM

Po přihlášení do webové verze softwaru INSPECTO na vás bude čekat přehledný DASHBOARD, díky kterému rychle zjistíte množství užitečných informací. DASHBOARD zobrazuje souhrný přehled všech revizí včetně rozdělení dle typu, dále pak nenaplánované revize, revize blížící se expiraci, expiraci měřicích zařízení a přehled vaší volné kapacity či informace o počtu vašich klientů.

NEZAPOMEŇTE ZADAT VAŠE OSOBNÍ NEBO FIREMNÍ ÚDAJE

Kliknutím na vaše jméno v hlavní (zelené) liště otevřete editaci vašeho profilu a poté klikněte na položku Nastavení účtu, která obsahuje dvě záložky pro vyplnění osobních a firemních údajů. Tyto údaje rozhodně doporučujeme vyplnit, protože se následně automaticky propisují do každé revizní zprávy. Pro uložení údajů klikněte na tlačítko Uložit.

V DALŠÍM KROKU DOPORUČUJEME ZADAT KLIENTY DO DATABÁZE KLIENTŮ...

V rozcestníku klikněte na položku Klienti pro zobrazení seznamu klientů (řazeného dle abecedy). V seznamu je možné filtrovat podle jména a IČO. Pro zadání nového klienta klikněte na tlačítko Přidat zákazníka. Následně se zobrazí okno Založení zákazníka, ve kterém vyplníte potřebné údaje a uložíte jej pomocí tlačítka Přidat (pokud je tlačítko neaktivní, nevyplnili jste všechny potřebné údaje). V případě, že máte klienta, který má více objektů, je postup pro jejich doplnění velmi jednoduchý. Stiskem symbolu lupy, případně kliknutím na řádek konkrétního zákazníka, zobrazíte jeho kartu a následně klikněte na tlačítko Přidat budovu. Po vyplnění potřebných údajů je uložíte kliknutím na Přidat.

...A TAKÉ VAŠE MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

V rozcestníku klikněte na Měřicí zařízení, zobrazí se seznam měřicích zařízení s možností filtrace a použití rychlých akcí (Zobrazení kalibračního listu, Smazání měřicího zařízení, Vyřazení měřicího zařízení z důvodu propadlé kalibrace a editace meřicího zařízení). Pro přidání nového měřicího zařízení klikněte na tlačítko Přidat měřicí zařízení. Tento krok zobrazí kartu měřicího zařízení. Po vyplnění všech povinných údajů (včetně přidání souboru kalibračního listu) klikněte na Přidat.

JAK EDITOVAT NEBO ODSTRANIT ŠPATNĚ ZADANÉ ÚDAJE V DATABÁZI?

V rozcestníku klikněte na Měřicí zařízení, zobrazí se seznam měřicích. Klinutím na ikonu tužky dojde k zobrazení editačního okna, kde upravíte potřebné údaje a změny uložíte tlačítkem Uložit. Pokud chcete měřicí zařízení odstranit, klikněte ikonu koše. Podobným způsobem provedete také editaci klienta.

30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

Verze pro mobilní zařízení

PŘIHLAŠTE SE JEDNODUŠE DO APLIKACE

Pro přihlášení do aplikace INSPECTO zadejte přihlašovací údaje, které jste získali při registraci. Pro použití aplikace je nutné mít zakoupeno vámi zvolené předplatné.

ZAČNĚTE S PŘEHLEDNÝM DASHBOARDEM

Po přihlášení do aplikace na vás čeká přehledný úvodní DASHBOARD s osmi ikonami. V základním rozvržení jsme dali revizním technikům na plochu vše, co potřebují k výkonu revizní činnosti. Najdete zde plánovač revizní činnosti, vstup na nové revize, vlastní archiv revizních zpráv, portfolio klientů, databázi závad, evidenci měřidel a v neposlední řadě všechny rozpracované revizní činnosti, včetně přístupu do poslední rozpracované revize.

NEZAPOMEŇTE ZADAT VAŠE OSOBNÍ NEBO FIREMNÍ ÚDAJE

Doporučujeme začít zadáním vlastních matričních údajů, popř. údajů vlastní společnosti či zaměstnavatele. Aplikace INSPECTO je vytvořena tak, aby vám maximálně zjednodušila vyplnění revize a zbavila vás opakovaného zadávání známých údajů. Proto pracuje s veškerými daty, která mají být ve výsledné revizní zprávě a automaticky je také vkládá do každé nové revizní zprávy. V případě, že v rámci zadání osobních či firemních údajů vložíte oprávnění či osvědčení k výkonu revizní činnosti, je ho následně možné jednoduchým způsobem připojit ke každé revizní zprávě jako přílohu. Jak matriční údaje zadáte? Velmi jednoduše. Při pohledu na základní obrazovku stisknete v levém horním rohu ikonu hamburger menu (tři vodorovné čáry pod sebou) a následně zvolíte položku O APLIKACI. Poté stiskněte položku DETAIL (dostanete se na ni překlikem mezi zobrazením OBECNÉ, OSOBNÍ ÚDAJE, FIREMNÍ ÚDAJE). Editaci jednotlivých údajů zahájíte stiskem ikony tužky, která je umístěna v pravém horním rohu zobrazeného okna. Zadané údaje uložíte stiskem ikony zatržítka v pravém horním rohu.

V DALŠÍM KROKU DOPORUČUJEME ZADAT KLIENTY DO DATABÁZE KLIENTŮ...

Pro vlastní práci v aplikaci umožňuje databáze klientů jednorázové vložení údajů o klientovi a jejich následné využití v nově vytvořené revizi. Tím definitivně odpadá nutnost zadávat klienta znovu pro každou revizi. Otevřete DATABÁZI KLIENTŮ a v pravém dolním rohu stiskněte tlačítko “+”, Tím se vám otevře karta klienta. Po zadání údajů uložíte kartu klienta stiskem zatržítka v pravém horním rohu. V případě, že máte klienta, který má např. více objektů, nákladových středisek apod. je postup velmi jednoduchý. Pro zadání objektu k již zadanému klientovi otevřete jeho kartu. Z nabídky záložek KLIENT, BUDOVY, AKTIVNÍ REVIZE, ARCHIV REVIZÍ vyberte položku BUDOVY a následným stiskem tlačítka “+” v pravém dolním rohu zadejte údaje ke konkrétnímu objeku vybraného klienta. Stiskem ikony zatržítka celý proces dokončíte.

...A TAKÉ VAŠE MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

Do aplikace INSPECTO můžete také jednoduše zadat vaše měřicí zařízení. Na základní obrazovce stiskněte ikonu MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. V pravem dolním rohu aplikace se vám po stisknutí tlačítka “+” otevře karta měřidla. Po zadání údajů, vložení kalibračního listu a nastavení všech relevantních údajů celý proces dokončíte stisknutím ikony zatržítka. Tímto způsobem zadáte všechna svá měřidla do aplikace.

JAK EDITOVAT NEBO ODSTRANIT ŠPATNĚ ZADANÉ ÚDAJE KLIENTŮ A MĚŘICÍ TECHNIKY?

Editace údajů je možná jak z mobilního zařízení, tak i z webového rozhraní. Smazání údajů lze provést výhradně přes webové rozhraní.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora