bootstrap website templates

Přehled nově vydaných norem

Normy a technické normalizační informace vydané Českým normalizačním institutem, které by z našeho pohledu neměly ujít Vaší pozornosti.

Přehled nově vydaných norem.

Informační servis 02/2019

Seznam norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v měsíci září 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ  (ČSN 33 2000-7-722 ed.3:2019)

Část 7-722: zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech , Napájení elektrických vozidel 

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN 60204-11 ed.2:2019) 

Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC  a nepřesahující 36 kV. 

Poznámka: Toto třetí vydání nahrazuje s účinností od 27.08.2021 ČSN 33 2000-7-722 ed.2:2016. Edice 3 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech zavedení požadavků pro elektrické instalace s bezdrátovými systémy přenosu elektrické energie, vyjasnění požadavků týkajících se ochranného opatření umístnění mimo dosah, aby se umožnilo používání sběračů proudu v prostorech přístupných veřejnosti a zavedení požadavků týkajících se případu, kdy EV je dovoleno provozovat jako zdroje elektrického proudu paralelně s jinými zdroji elektrického proudu. 

ZÁSUVNÉ TYPY PRŮCHODEK PRO NAPĚTÍ 72,5 KV A PROUDY 630A AŽ 1250A PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ  (ČSN EN 50673:2019)

Poznámka: Tato norma je českým překladem evropské normy EN 50673:2019.

Informační servis 01/2019

Seznamy norem vydaných Českou agenturou pro standardizaci v období červen-srpen 2019.

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2019)

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice  OPRAVA 1

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČSN EN 60204-11 ed.2:2019) 

Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC  a nepřesahující 36 kV. 

Poznámka: Toto druhé vydání zrušuje s účinností od 09.01.2022 ČSN EN 60204-11:2001. Edice 2 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech posouzení rizika vycházejících z ISO 12100, v pospojování a uzemnění, u EMC a kvality výkonu, spínacích a řídících přístrojů VN, povrchových cest vodičů a souprav sběracích kroužků, aktualizace přílohy A seznamu strojních zařízení. 

ELEKTRICKÁ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČSN 33 2000-5-56 ed.3:2019)

Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení. Zařízení pro bezpečnostní účely. 

Poznámka: Toto třetí vydání zrušuje s účinností od 07.12.2021 ČSN 33 2000-5-56 ed.2:2010. Edice 3 je technickou revizí a obsahuje proti předchozímu vydání tyto důležité technické změny zejména v aspektech modifikace citovaných dokumentů, termínů a definic, doplnění požadavků pro elektrické obvody pro bezpečnostní účely pro zajištění spolehlivosti napájecích zdrojů souvisejících s bezpečností v podmínkách požáru, doplnění požadavků na elektrické obvody určené pro bezpečnostní účely, doplnění požadavků pro nouzové osvětlení, obsahuje novou přílohu D – požární vypínač, přílohu E – příklady způsobů instalace zařízení pro bezpečností účely se systémem správy kabelů, přílohu F – elektrická vedení a přílohu G- návod pro vhodné umístnění zdrojů elektrické energie pro elektrická zařízení pro bezpečnostní účely. 

VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY (ČSN EN IEC 60079-15 ed.4:2019)

Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".

Poznámka: Toto čtvrté vydání zrušuje s účinností od 19.04.2022 ČSN EN 60079-15 ed.3:2010. 


30 dnů na bezplatné vyzkoušení

Všichni nově registrovaní uživatelé získají 30 dnů na bezplatné vyzkoušení softwaru INSPECTO. Po jejich uplynutí se pak jednoduše rozhodnete, zda chcete pokračovat v rámci běžného předplatného nebo si pouze stáhnete archiv všech uzavřených revizí, které jste do tohoto data v softwaru INSPECTO vytvořili a dále již v jeho používání pokračovat nebudete.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Pařížská 68/9
110 00 Praha 1 - Josefov

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648