Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy

V dnešním článku se zaměříme na ČSN 33 2000-7-753 ed.2:2015 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy.

ROZSAH TÉTO NORMY byl oproti původní normě rozšířen a nyní pokrývá i začleněné elektrické topné systémy pro povrchové vytápění a rovněž elektrické systémy pro rozmrazování, nebo protinámrazovou ochranu a podobné aplikace. Edice 2 nyní pokrývá vnější a vnitřní systémy zahrnující topné systémy pro zdi, stropy, podlahy, střechy, odvodňovací trubky, okapy, roury, schody, vozovky a nezpevněné plochy (těmi mohou být například hřiště pro kopanou, trávníky apod.).

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-753

BEZPEČNOST. V rámci zajištění bezpečnosti elektrické instalace ochranná opatření zábranou, umístněním mimo dosah, ochrana nevodivým okolím, ochranou neuzemněným místním pospojováním a elektrickým oddělením pro napájení více než jednoho elektrického spotřebiče definovaných v ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 nejsou dovolena.

U OCHRANNÉHO OPATŘENÍ automatického odpojení od zdroje zůstává v platnosti použití ochranného prvku proudového chrániče s jmenovitým vybavovacím proudem menším nebo rovným 30 mA. Tyto ochranné přístroje pracující na principu rozdílových proudů musí být tak vybírány a rozděleny, že žádný očekávatelný svodový proud za normálních provozních podmínek s připojenou zátěží nepovede k nežádoucímu vybavení ochranného zařízení. V případě použití topných jednotek dodávaných výrobcem bez vodivého, uzemnitelného ochranného pláště, tvořeného například kovovou sítí s velikostí ok do 30 mm pro užití ve stropech a podlahách a 3 mm pro instalace do stěn je nutno takovou ochranu zajistit dodatečně na místě instalace a provést její připojení k ochrannému vodiči.

OCHRANA doplňujícím pospojením a ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo rovnocennou izolací zůstala víceméně nezměněna. Ochranné opatření elektrickým oddělením bylo doplněno zákazem použití tohoto opatření pro topné soustavy zabudované do stěn. U obvodů topných jednotek s doplňkovou ochranou tvořenou použitím RCD s jmenovitým residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA je zakázáno použití RCD s časovou prodlevou.

OCHRANA PŘED ÚČINKY TEPLA byla doplněna odstavcem zabývajícím se ochranou před popáleninami s požadavkem na omezení povrchové teploty v místech, kde je možný styk s pokožkou nebo obuví.

U OCHRANY PŘED PŘEHŘÁTÍM byly stanoveny požadavky pro montáž do zdi, kde topné jednotky topných soustav určených pro montáž do zdí musí být s kovovým pláštěm nebo s kovovým pouzdrem nebo jemnou kovovou mřížkou, připojenou k ochrannému vodiči napájecího obvodu.

V RÁMCI normy byly aktualizovány povinnosti kladené na dodavatele při zajištění výkresu topného systému. Nově jsou mimo jiné doplněny údaje o výrobci, jmenovitém výkonu, rozložení topných jednotek ve formě skici, kresby nebo obrazu, umístnění bylo doplněno o hloubku topných jednotek, rozptylovou kapacitní reaktanci a další položky.

OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝM VZÁJEMNÝM PŮSOBENÍM byla nově definována. Nyní elektrická topná soustava má být vybrána a zhotovena tak, aby se zabránilo každému škodlivému vlivu mezi topnou soustavou a každým předpokládaným elektrickým či neelektrickým zařízením a doplněna podmínkou o topných jednotkách, které nesmí křižovat dilatační spáry budovy nebo konstrukce.

Naším cílem není publikační činností nahrazovat znění technických norem. V našem článku jsme chtěli znovu připomenout změny nebo nové znění původních článků v ČSN 332000-7-753 ed.2:2015, které jsou důležité a stojí za zopakování. Pro potřeby revizní činnosti je nutné pracovat vždy s úplným zněním ČSN, které je umístněné na placeného portále České agentury pro standardizaci.


Tomáš Šimek (technický ředitel ve společnosti Inspecto s.r.o.)

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648